2011/11/04 MOVIE×ICEBERG Vol.05 -Guest-

TATSU(O.G.S/STO)+TECCHY(GONZO)


ASTORIANUMBERSTRIKER+BIGDOGGS
(TUN/MITSU/YO-ICHI/YO-SUKE
KIN/DAIKI/CHANGYAMA/KEEPER
ANDORE/YOSHI/YOU/VANY)TAISHOW+RYUMA